ഇനി നാല് മാസം ചാകര.. കഠിനംകുളം കക്ക, ചിപ്പി വേണോ?

കഠിനംകുളം കായലിൽ മയിൽപീലി കക്കയുടെ ചാകരയായി. ഇനി നാലു മാസങ്ങൾ കക്കവാരൽ തൊഴിലാക്കിയവർക്ക് അല്ലലില്ലാതെ ജീവിക്കാം.

മലബാറിൽ ‘ചിറയിൻകീഴ് കക്ക’ എന്ന പേരിൽ വളരെയേറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള മയിൽപീലി കക്ക അഴൂർ കടവ്, മാടൻവിള, കൊട്ടാരംതുരുത്ത്, ചേരമാൻ തുരുത്ത് തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് നാലുകിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണു വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കുറി നല്ല വിളവു ലഭിക്കുമെന്നാണു തൊഴിലാളികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയ കക്കയുടെ വിളവെടുപ്പ് മാർച്ചുവരെ നീളും.

സ്ത്രീകളടക്കം 150ൽ ഏറെ പേരാണ് കക്കവാരൽ ഉപജീവനമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ മുങ്ങി കക്ക വാരുമ്പോൾ പുരുഷൻമാർ ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പോയി മുങ്ങി കക്ക വാരിയെടുക്കും. പുലർച്ചെമുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കക്ക വാരൽ ഏതാണ്ട് 12 മണിവരെ നീളും.

കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്ന കക്കകളെ വൃത്തിയാക്കി വേർതിരിച്ചു ചാക്കുകളിലാക്കി മാറ്റും. അപ്പോഴേയ്ക്കും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്നും ആവശ്യക്കാർ ലോറിയുമായി എത്തും. ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ചു ചാക്കൊന്നിനു 2,000 രൂപ മുതൽ 4000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും. ഇവിടെ നിന്നും മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കക്ക മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റുകളിൽ വൻ പ്രിയമാണ്.

മുമ്പ് കായലിൽ നിന്നും മണൽ ഉൗറ്റി ജീവിച്ചിരുന്നവർക്കു മണൽ വാരുന്നതിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു .പലരും പട്ടിണിയിലുമായി. ഇൗ അവസരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ആശ്വാസമായി നാലു വർഷം മുമ്പുമുതൽ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മയിൽപീലി കക്കകൾ കഠിനംകുളം കായലിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. അതോടെ വർഷത്തിൽ നാലുമാസം കക്ക വാരി ഉപജീവനം നടത്താമെന്ന അവസ്ഥ വന്നു.അതേ സമയം മുമ്പ് ആറു കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗത്തു കായലിൽ കക്ക ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും കക്ക ലഭ്യമല്ലെന്നു തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പറയുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.