കടം കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാ കുറച്ചു മാർഗങ്ങൾ...

കടം വന്നാല്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ പിന്നെ മനസമധാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. 

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി സമയങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നു നോക്കൂ..

റെസ്റ്റൊറന്റുകളിലെ ഭക്ഷണം, സിനിമ, സ്പാ തുടങ്ങി ഒഴിവാക്കാനാവുന്ന ചെലവുകള്‍ കണ്ടെത്തുക.ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ടെലിഫോണ്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ബില്ലുകള്‍ പരമാവധി കുറയ്ക്കാം. വസ്ത്രങ്ങള്‍, ഷൂ തുടങ്ങി മാറ്റിവെക്കാവുന്ന ഷോപ്പിംഗുകള്‍ മാറ്റിവെക്കാം. ചെലവു കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

പലിശ നിരക്ക്, കാലാവധി, തിരിച്ചടവ് തെറ്റിയാലുള്ള പിഴ എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി പരിശോദിക്കുക. വലിയ റിസ്‌കുള്ള കടബാധ്യത ആദ്യം അടച്ചുതീര്‍ക്കാം. കൂടിയ പലിശ നിരക്കുള്ള കടങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം.

കടത്തില്‍ അല്‍പം വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ കടം നല്‍കിയവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം. സാഹചര്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമാക്കാനായാല്‍ പലിശയില്‍ ഇളവു നല്‍കുകയോ തിരിച്ചടവിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിത്തരുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും ഒരു പട്ടിക തയാറാക്കുക. അതില്‍ ഉടന്‍ വില്‍ക്കാനാകുന്നവ ഏതെന്നു കണ്ടെത്തി വില്‍പ്പന നടത്തുക. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങള്‍ മാറ്റിവെച്ച ഏതെങ്കിലും പണമുണ്ടെങ്കില്‍ അതാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

ആവശ്യമില്ലാത്ത മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ചിലപ്പോള്‍ നല്ല വരുമാനം നേടിത്തന്നേക്കാം.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.