ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോട്ടലുകളിൽ സേവന നികുതി നൽകിയാൽ മതി - കേന്ദ്രസർക്കാർ

ഹോട്ടലുകളിൽ സേവന നികുതിക്കു പുറമെ ‘സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌’ എന്ന പേരിൽ ഈടാക്കുന്ന പണം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയെന്ന്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്ന സേവനത്തിൽ ഉപഭോക്താവ്‌ തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌ നിഷേധിക്കാമെന്നാണ്‌ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ്‌ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ കാണാവുന്ന തരത്തിൽ അറിയിപ്പ്‌ സ്ഥാപിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾക്കും റസ്റ്ററന്റുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മിക്ക ഹോട്ടലുകളും ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന്‌ നിർബന്ധിതമായി സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌ വാങ്ങുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമായതോടെയാണ്‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്‌. ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർക്ക്‌ അവരുടെ സേവനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ‘ടിപ്പ്‌’ നൽകുന്നത്‌ പതിവാണെങ്കിലും ഇത്‌ ബില്ലിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നതോടെ പണം നൽകാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നതായാണ്‌ പരാതി.

സേവന നികുതി എന്ന പേരിൽ വാങ്ങുന്ന പണത്തിനു പുറമെയാണ്‌ ഹോട്ടലുകൾ ‘സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌’ എന്ന പേരിൽ ബില്ലിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ ഈടാക്കുന്നത്‌. ‘സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌’ നൽകുന്നതിന്‌ പുറമെ ജീവനക്കാർക്ക്‌ ‘ടിപ്പ്‌’ നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കളും കുറവല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പരാതികൾ പെരുകിയതോടെ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ്‌ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷനോട്‌ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഇവർ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ്‌ ഉപഭോക്താക്കൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ മാത്രം ‘സർവീസ്‌ ചാർജ്ജ്‌’ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന്‌ അറിയിച്ചത്‌.

വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ വായിക്കാം...

 

Share this article

Tagged under

Related items

About us

Kaaranavar.com is an online Malayalam news portal with an aim to bring news from all areas 24x7

 

Whether it is local news, career guidance, dream homes, a look at what’s on in the city or best of movie world gossip, Kaaranavar's sections have it all, alongside staple news and amusers like comics and crosswords. 

Email : contact@kaaranavar.com

Call @ +91-7034289090

Last posts

Newsletter

Enter your E-mail below for subscribe the newsletter with us.